דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פנו אלינו

דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

טופיקה מבססת את המוצרים והפתרונות שהיא מספקת על סביבות הפיתוח של Microsoft®

ניהול הנתונים נעשה באמצעות שילוב בין מסד נתונים מרכזי המבוסס עלSQL Server®   לבין מסדי נתונים יעודיים המבוססים על  Microsoft Access®

איסוף הנתונים למאגרי המידע נעשה בעזרת ממשקי ODCB. איסוף נתונים ממסמכים של Microsoft Office® נעשה באמצעות XML תוך שימוש בטכנולוגית Smart Documents®  ובכלי תוכנה יעודיים שפותחו ע"י טופיקה באמצעות Visual Basic 6.0® .

הממשק למשתמש מבוסס בעיקרו על  Microsoft Excel®  המשמש הן כמקור לנתונים ניהוליים והן ככלי דיווח עיקרי. Internet Explorer® משמש להצגת נתונים ניהוליים מתוך מסדי הנתונים.

מסכי עבודה יעודיים, שפותחו באמצעות Visual Basic 6.0 משמשים לתפעול המערכת ולהגדרת מבנה הנתונים.

® Microsoft Office®  Visual Studio®  SQL Server® Microsoft Access®  Smart Documents®  Visual Basic 6 Internet Explorer® Microsoft Excel® הינם סמלים מסחריים של Microsoft Corporation

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו