דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

הנתונים במאגר הנתונים זמינים להצבה בגיליונות אקסל באופנים שונים:

ß רשימת נתונים, המאפשרת להציג  בגיליון כרטסת, אינדקס או כל דוח טבלאי אחר. חשוב לציין כי הדוח מתעדכן אוטומטית עם עדכון מאגר הנתונים.

ß טבלת ציר (הנשענת על נתונים ממאגר הנתונים), המפעילה את טבלת הציר של Excel  על בסיס נתונים ממאגר הנתונים. גם טבלת הציר מתעדכנת אוטומטית עם עדכון מאגר הנתונים.

ß דוחות בעריכה חופשית הנבנים באופן דומה לשיטה המקובלת בבניית דוחות ב Excel, אבל הקישור למאגר הנתונים מאפשר להגדיר את הדוחות באופן שהיתרות והכותרות יתעדכנו אוטומטית עם עדכון מאגר הנתונים.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו