דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

Book10 הוא תוסף של Excel. התקנתו גורמת להופעת סרגל כלים נוסף, וסעיף חדש בתפריט Excel.

הפעלת המערכת נעשית מתוך Excel. בסרגל  אוסף של פונקציות המערכת.

המסכים המוצגים להלן הם מצגת המשולבת במערכת ומסייעת בידי המשתמש המתחיל ללמוד את השימוש במערכת.

לחץ על החיצים הירוקים כדי לקבל הסבר על כל אחת מקבוצות הפונקציות במערכת:

קישור לנתוני חברה

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו