דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

תנועות נוספות יכולות לשמש למגוון רחב של צרכים: תקצוב, תנועות חזויות לתזרים, תנועות נוספות לדוח כספי, תנועות שכר מפורטות, תמונות מצב כמותיות ועוד.

קליטת התנועות הנוספות נעשית מגיליון Excel.

קיימות שתי צורות בסיסיות:

ß קליטה מרשימה: רשימת תנועות המוצבת בגיליון Excel.

ß קליטה ממטריצה בגיליון Excel: לדוגמה קליטה של תנועות תקצוב.

לאחר שהתנועות נקלטו הן הופכות לחלק ממאגר הנתונים והמערכת יכולה להציג יתרות ותנועות במשולב או בנפרד.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו