דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

המטרה
מטרת היישום לבנות מערך המאפשר לבנות ”דף בנק עתידי“, כלומר להציב את התנועות העתידיות, מכל הסוגים, ולחשב את היתרה הנובעת מהן. נקודת המוצא לחישוב היתרה היא היתרה הנוכחית בבנק.

 
השיטה

הצבה בגיליונות  של קובץ
Excel של התנועות העתידיות הרלוונטיות לחשבון הבנק. דוגמאות לתנועות כאלה:
תקבולים:

ß
 המחאות בקופה (או בבנק) שנתקבלו וטרם נפרעו
ß
 חשבוניות שהוגשו ללקוחות וטרם שולמו
ß
 הזמנות פתוחות של לקוחות
ß
 תנועות חזויות שטרם נרשמו בהנהלת חשבונות (יידע של המנהלים).
תשלומים:
ß המחאות שהופקו וטרם נפרעו
ß
 חשבוניות ספקים שטרם שולמו
ß
 תשלומים חזויים קבועים, שאין להם ביטוי בהנהלת חשבונות לפני ביצוען. לדוגמא: פקודת שכר, תשלומי מסים (מע“מ, מס הכנסה,
                  וכו')
ß הזמנות פתוחות מספקים.
ß
 תנועות חזויות אחרות שטרם נרשמו בהנהלת חשבונות (ידע של המנהלים)
כל התנועות הנ“ל משמשות בבניית גיליון
Excel המרכז אותן לפי יום הערך שלהן ומאפשר לחשב את היתרה העתידית על בסיס היתרה מהבנק.
המערכת מאפשרת לראות את יתרת הבנק החזויה  - כולל תנועות שעבר מועד פירעונן וטרם נרשמו בבנק או בלעדיהן.
התנועות המשפיעות על התזרים הם תנועות שטרם הותאמו (התאמת בנק, התאמת ספק או התאמת לקוח, לפי מקור התנועה). במקרים מסוימים מערכת הנהלת החשבונות אינה מאפשרת להתאים תנועה גם אם מבחינת התזרים יש לסגור אותה. לדוגמה, אם התשלום ששילם לקוח אינו תואם במדויק את סכום החשבונית שקיבל. על מנת לאפשר למשתמש לגרום לתנועות כאלה לא להשפיע על התזרים באפשרותו לסמן אותן, כך שלא ישפיעו יותר על התזרים.
באופן דומה יכול המשתמש לשנות את תאריך ביצוע תזרים של התנועה ואת סכום התנועה במצב של תשלום חלקי.

הצגת התזרים 

להלן דוגמה של גיליון מרכז של התזרים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להלן דוגמה של גיליון תנועות הנשאב מהנהלת חשבונות:

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו