דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

המטרה
מטרת היישום להכין דוחות כספיים תקופתיים עם מספרי השוואה. הדוחות מתבססים על נתוני הנהלת החשבונות ובנוסף על הפקודות הנוספות המוזנות למאגר הנתונים על ידי עורך הדוח.
 

השיטה
בנית מאגר הנתונים

בניה של מאגר נתונים רב חברתי המכיל את כל נתוני הנהלת החשבונות הדרושים לצורך הכנת הדוח הכספי 

בניית המאגר, עדכונו ותחזוקתו נעשית על ידי Book10.

 

סיווג הנתונים

סיווג הנתונים במאגר נתוני Book10 לדוח הכספי ולמימדים העסקיים הדרושים להכנת הדוח הכספי (כמו חברות בנות, סניפים וכו‘) נעשה בכלים שנוספים ל Excel בעת התקנת Book10. כלים אלה מאפשרים סיווג בדיעבד  של הנתונים, בצורה נוחה וידידותית.

תהליך הסיווג הוא חד פעמי. המערכת מאפשרת לסווג תנועות על פי יתרת הכרטיס, או קבוצת הכרטיסים לה הוא שייך. 

בעת ההפעלה השוטפת של המערכת תזהה המערכת, ותתריע על כל נתון חדש אשר הסיווגים שבוצעו בעבר אינם מאפשרים לסווג אותו אוטומטית. (לדוגמה, כאשר נפתח כרטיס חדש בהנהלת חשבונות). תפקידו של המשתמש להשלים את הסיווגים הדרושים, לפני הפקת דוחות חדשים, על מנת להבטיח את שלמות הדוחות.


בנית דוח כספי
הצבת הדוח הכספי בגיליון 
Excelנעשית על ידי הצבת כותרות הדוח בעמודות ובשורות והצבת היתרות בתאים המתאימים:

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו