דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

המטרה
מטרת היישום לבנות דוח / שאילתא המאפשר להציג אובליגו מאוחד של לקוח/ות המבוסס על נתונים על החובות והזיכויים של הלקוחות ממספר חברות וממספר מערכות. (מערכות פיננסיות, מערכות שיווק ומלאי ומערכות נוספות) את הדוח / שאילתא מציבים בגיליון
Excel. ניתן לאחד נתונים לגבי לקוח הפועל באמצעות גופים שונים מול החברות השונות של הארגון).
 
השיטה

בנית מאגר הנתונים

בניה של מאגר נתונים רב חברתי המכיל את כל הנתונים הדרושים לצורך חישוב האובליגו.

(1)
 נתוני הנהלת החשבונות של כל החברות
                 ממאגרי המידע השונים שלהם;

(2)
 נתוני הזמנות פתוחות מכל המקורות;
(3)
 נתונים נוספים ממאגרי מידע אחרים בארגון
                 או מידע של אנשי הארגון.
 

בניית המאגר, עדכונו ותחזוקתו נעשית על ידי Book10.

סיווג הנתונים

כדי לאפשר את איחוד המידע יש לסווג את כל הכרטיסים של הלקוח בחברות השונות לאינדקס אחיד. ניתן לבצע זאת באמצעות הכלים של Book10 או על ידי שילוב של ביצוע סיווג בתוך מערכות המידע השונות ואיחוד הנתונים במאגר הנתונים של Book10

בנית דוח / שאילתה

הכלים של Book10 מאפשרים להציג  את נתוני הלקוח מכל המערכות  בדוח / שאילתה מאוחדת בגיליון Excel. להלן דוגמה לשאילתא כזו, המוצבת בגיליון Excel:

 

 

 

 

 

 

 

 

הקשה כפולה על כל יתרה מציגה את השורות של התעודות שמרכיבות אותה. 

באופן דומה לדוח לעיל, ניתן לבנות דוח המציג תמונת מצב של כל הלקוחות, מסווגים על פי חתכים שונים.
על מנת שהדוח יכיל נתונים מדויקים על המשתמש לעדכן את נתוני הלקוח (חשבוניות ששולמו, הזמנות שנסגרו וכו‘) באופן שוטף ועדכני.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו