דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

במערכת דוחות מוכנים מראש: הפעלת הדוחות האלה מציבה את הדוחות בגיליון Excel. הדוחות הקיימים במערכת הם:

ß מאזן בוחן, דומה לדוח הקיים במערכות הנהלת חשבונות. דוח זה הוא כלי עבודה חשוב בידי מנהלי כספים וחשבים. כמו בכל נקודה במערכת Book10, הקשה כפולה על כל יתרה מציגה את התנועות המרכיבות אותה.

ß דוח גיול, מציג יתרות לפי תקופות של תנועות שלא הותאמו. מתאים להצגת גיול חובות לקוחות וספקים. גם בדוח זה, הקשה כפולה על יתרה מציגה את התנועות המרכיבות את היתרה.

ß גיליונות שמורים, מאפשר לשמור דוחות שהוכנו על ידי המשתמש, מותאמים לכל חברה.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו