דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פנו אלינו

הסיווגים הקיימים במערכות המידע, שנוצרו במהלך החיים השוטף של המערכת, אינם מתאימים לכל הצרכים של הדיווחים הניהוליים. נדרש סיווג למפרע של הנתונים על מנת לענות לצרכים חדשים.

Book10 מאפשר סיווג למפרע של הנתונים בנוחות, מהירות וגמישות. ניתן לסווג את הנתונים במערכת בשני אופנים:

ß סיווג תנועות לעצי סעיפים - דוגמא לעץ סעיפים הוא דוח רווח והפסד , דוח תקציב, שיוך למחלקות, שיוך לקווי מוצר. ניתן לבצע העמסות של תנועות על פי משקולות. ניתן לסווג תנועות על פי סימן היתרה של חשבונן.

ß סיווג ברמת התנועה הבודדת - מאפשר להוסיף לכל תנועה עמודה ולהציב בה ערכים. עמודות אלה מאפשרות לסווג תנועות בודדות.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו