דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

הסיווגים הנוספים מאפשרים למשתמש לבנות דוחות על פיהם, באופן דומה לדיווחים על פי הסיווגים המקוריים הקיימים בנתונים.  כלי הדיווח בהן ניתן לעשות שימוש הם אותם כלים, כמו הכלים באמצעותם ניבנו הדוחות על בסיס הסיווגים המקוריים:

ß רשימת נתונים (כרטסת, אינדקס וכו‘)

ß טבלת ציר

דוחות בעריכה חופשית. כדי להציב יתרות בדוחות בעריכה חופשית יש לבנות ”ריכוז יתרות“ (Data Cube). מטרת ריכוז היתרות הוא לחשב מראש את היתרות העשויות להידרש להיות מוצבות בגיליון. חישוב היתרות מראש מאפשר להציב יתרות מעודכנות בזמן קצר.

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

מי אנחנו