דף הבית

מי אנחנו

המערכת

דוגמאות

הורדות

פורום

פנו אלינו

טופיקה עוסקת בפיתוח שיווק והקמה של מערכות מידע ניהולי לעסקים בינוניים וקטנים.

המידע ממערכות הנהלת החשבונות, השיווק והמלאי, השכר, מערכות מידע אחרות ומידע המצוי בידי האנשים בארגון נאסף למאגר נתונים אינטגרטיבי.

מערכות המידע מאפשרות לבנות, על בסיס הנתונים במאגר, יישומים שונים כמו:

היישומים נבנים בסביבת ®Microsoft Excel תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר של ®Microsoft Office.

טופיקה ערוכה לסייע ללקוחותיה בהקמת מאגרי מידע אינטגרטיביים, על בסיס מוצריה המשלבים מידע ממאגרים שונים, הפועלים בטכנולוגיות שונות, באופן המאפשר גישה בשיטה אחידה, ידידותית וגמישה לכל הנתונים במאגר.

®Microsoft Excel ו  ®Microsoft Office  הינם סמלים מסחריים של Microsoft Corporation

  טופיקה בע"מ, רח' נמל יפו 30, ת.ד. 41076, תל-אביב 61410

דף הביתמי אנחנוהמערכתדוגמאותהורדותפנו אלינו

היישומים המבוססים על מאגר המידע מופעלים בתוך Excel. המערכת אינה מגבילה את המשתמש משימוש באיזו שהיא פונקציה של Excel או בכל תוכנה אחרת.